许留山 HUI LAU SHAN

许留山 HUI LAU SHAN

  • 22 Rue du Faubourg Poissonnière, 75010 Paris
  • +33 9 83 21 49 21
  • M8, M9: Bonne Nouvelle
  • 周一至周日 12:00-22:00
  • 10.73€ (基于57位用户)
许留山 HUI LAU SHAN
香港许留山在欧洲的首店,除个别原材料在巴黎就地取材,其它全从香港空运过来。多芒小丸子,芒果班戟,榴莲紫米露,原汁原味60年港式甜品期待与您在巴黎有个美丽的约会。

查看全部点评 »