C'Roll Sushi 类似的餐馆

妈咪寿司 mamie sushi
Aki
 • Aki
 • (94 人评价)
 • 乌冬面, 大阪烧, 日餐
Kodawari Ramen 地鶏
SANUKIYA
 • SANUKIYA
 • (171 人评价)
 • 乌冬面, 日餐, 米其林推荐
十兵 Udon Jubey
Izakaya Lengue
野田岩 Nodaïwa
Foujita
 • Foujita
 • (28 人评价)
 • 寿司, 日餐, 鳗鱼饭
Naoki 直樹
TAKARA
 • TAKARA
 • (22 人评价)
 • 日餐
浪花 NANIWA-YA
Zen
 • Zen
 • (20 人评价)
 • 日餐