L’Éclair de Génie

L’Éclair de Génie
  • 14 Rue Pavée, 75004 Paris
  • +33 1 42 77 85 11
  • M1: Saint-Paul
  • 周一至周日: 11:00-19:30
  • 11.12 € (基于 19 位用户)
巴黎最有名的闪电泡芙!专门经营泡芙,遇到不同的节日还会推出相关的限量版哟!巴黎共有三家分店,最著名的当属玛黑区分店啦,文艺又不失俏皮,买泡芙的的不二选择!
Get Mobile App