玫瑰岩 Le Granite

玫瑰岩 Le Granite

  • 19 Rue Duranton, 75015 Paris
  • +33 1 45 58 43 17
  • M8: Boucicaut
  • 周二至周六: 12:00-14:30, 19:00-22:00;周日:12:00-14:30 周一休息
  • 23.65€ (基于68位用户)
玫瑰岩 Le Granite
”法国范--中国胃“,玫瑰岩把传统中餐的色香味与法式风情的排盘与装饰相结合,建议用餐请预约。周日晚上关门,但可以接受包场预定。

查看全部点评 »